Вивес Хуан Лунс (1492–1540) – испан философу, гуманисти жана педагог. 60 жакын эмгектин автору, Лувена менен Оксфорд университетинин профессору, Таанып-билүүнүн негизинде байкоо менен эксперимент жатканын алдыңкы планга коюп схоластикага каршы чыкканы үчүн куугунтукка алынган. Вивекананда «жан жана өмүр жөнүндө» аттуу эмгегинде психология менен педагогикада жаңы багыт ачкан.

Вивес Хуан Лунс.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия (Энциклопедиялык окуу куралы).-Б.:2004,ISBN9967-14020-8.