Виджняна (санскр. айырмалоо, айырмалап билүү) – бир объектини башка объектиден ажырата билүүнү өзүнө камтыган байыркы индиядагы таанып-билүү теориясындагы түшүнүк. Бул түшүнүк буддизмде кеңири өнүгүп, окуусунун борбордук бөлүгүн дүйнөдөгү реалдуулуктун өзү болуп акыл эс гана эсептелет деген идеяны жактаган.


Колдонулган адабияттарОңдоо