• Ар-бир Уикипедиянын тейлөөчүлөрүн (администраторлорун) ошол тилдик бөлүмдө катталган колдонуучулар шайлашат.
  • Сиз администраторлукка өзүңүздү сунуштасаңыз болот же башка колдонуучулар тарабынан дагы сунушталышы мүмкүн.
  • Сизди тейлөөчү (админ) кылып шайлоо ушул жерде өтүүчү талкуунун - колдогон же каршы чыккан добуштардан улам чечилет.
  • Админге талапкерликке койуу үчүн төмөнкү калыптагы маалыматты көчүрүп киргизип, бир-эки ооз сөз менен талапкерлик максатыңызды билдирип койуңуз.
  1. Талапкердин милдети, төмөнкү калыпты, көчүрүп киргизгенден кийин, колдонуучулар (добуш берүүчүлөр) тарабынан берилген суроолорго жооп берип туруу зарыл, бул шайлоонун жыйынтыгын тестет!
  2. Добуш берүү аяктаган сон, добуштарды эсептеп чыгыныз, ал үчүн калыптын эн түбүндөгү Макул, Каршы талааларына канча добуш болгонун, сан түрүндө жазасыз, көнүл бурунуз!!! бул нерсени аткаруу милдетүү эмес, бирок архивке сактоо үчүн маанилүү.
  3. Талапкер шайлоодон каршы добуш чогултса , кайра-кайра талапкерлигин койбошу керек, бул анын салымдарын жокко чыгарганга чейин барат, же аны колдонуучулар тизмесинен бир канча убакытка чейин блоктоп коюшат. Көнүл бурунуз!!! Сиз добуш берүүдөн өтпөй калсаныз, 3 ай ичинде кайрадан арыз берсениз болот.
  4. Добуш беррүүдө талапкер өзүнө-өзү жана башка колдонуучунун атынан добуш бере алышпайт, ар бир кодонуучу өзү гана добуш берүүгө милдеттүү.
  5. Администраторлордун, жөнөкөй колдонуучулардан айрымачылыгы, ага берилген айрым мүмкүнчүлүктөрүндө, Ошол себептен, макамамды алгандан сон, себеби жок, берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбашы керек.
  6. Добуш берүүчү, добуш берип жатканда эмнеге жана кимге добуш берип жатканына көнүл бурушу керек.