Виндин жылышуу мыйзамы

Виндин жылышуу мыйзамы же Виндин формуласыабсолюттук кара нерсенин температурасы өзгөргөндө анын нурлануу спектриндеги энергиянын бөлүштүрүлүшүндө толкун узундугу кандайча жылышуусун аныктоочу мыйзам.

БулактарОңдоо