Вишишта-адвайта, - байыркы индиялык диний-философ, ведантанын тарапкери. Вишиштанын ою боюнча, «Мен» менен Кудайдын окшоштугуна карабастан дүйнөдө акыл эси бар көптөгөн жандар менен акыл эси жок нерселер жашайт. Ал Кудай жараткан дүйнө канчалык реалдуу болсо, Кудай да ошондой реалдуулукка ээ деп эсептеген.

Вишишта-адвайте.

Колдонулган адабияттарОңдоо