Гало - (гр. hаlòs Күн же Айдын жарык шакеги) атмосферада боло турган оптикалык кубулуш. Жарык шооласы булуттагы же тумандагы муз кристаллдарына чагылганда же сынганда пайда болот. Асманда тилке, тегерек, жаа же так жана башка түрүндө Күндүн же Айдын айланасында кубулма же агыш түстө байкалат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү