Ганч - (түркчө гипс) курамында топурак жана гипс аралаш, майдаланган таш сымал тоо текти бышыруу менен алынган ак, илээшкек материалдын аталышы. Ганчтын суу кошулган эритиндиси тез формага келет жана тез катат; сууланган ганчты кесип алуу жеңил жана ыңгайлуу. Илгертеден эле шыбоо үчүн материал катары колдонулат. Оймолоп-чиймеленген кооз буюмдар алынат, скульптура жасалат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү