Гаусс (нем. Gauß) — немец фамилиясы.

  • Гаусс Карл Фридрих (1777—1855) — немец математиги, астрономия жана геодезияга негиз салуучулардын бири.
  • Гаусс (чен бирдиги) — магниттик индукциянын абсолюттук жана электр-магниттик системаларындагы бирдиги.
  • Гаусс принциби — механиканын вариациялык принциптеринин бири.
  • Гаyсс теоремасы — электр динамикасында электр-статикадагы негизги теорема.