Геофизикалык факторлор – бул суунун жана чөйрөнүн физикалык факторлорунун организмдердин жашоосуна тийгизген таасири.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • EKOLOJİ ÇEV-150. 2. Hafta: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Dr. Nurzat Totubayeva