Гидрометаллургия

Гидрометаллургия (грекче гидро... жана металлургия) – кен таштардан, концентраттардан жана ар түрдүү өндүрүш калдыктарынан металлдарды бөлүп алуу процесси. Металлдар химиялык реагенттердин эритиндилеринин суулары менен жуулуп, андан кийин эритиндилерден (мисалы, камдаштыруу, электролиздөө) бөлүнүп алынат. Гидрометаллургия металл өндүрүүдө кеңири колдонулат.

Колдонулган адабияттарОңдоо