Гипоталамус - (гипо... жана грекче thаlamos – бөлмө, тынчтануу) – аралык мээнин бөлүмү, вегетация кызматын жана организмдин көбөйтүүсүн жөнгө салуучу борбор.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү