Гифтер (гр. hyphe - жипче) – козу карындардын денесин түзүүчү жипчелер. Алардын жыйындысы мицелиялар деп аталат.

Гифтер Penicillium sp.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү