Годограф – өзгөрмө вектор менен туюнтулган физикалык чоңдуктан убакыттын өтүшү менен өзгөрүү ылдамдыгын геометриялык жактан сүрөттөөчү ийри сызык. Ал маанилери жалпы чекиттен башталып, убакыттын өтүшү менен өзгөрүүчү векторлордун учтарынын геометриялык ордун мүнөздөйт. Годограф түшүнүгүн биринчи жолу У.Гамильтон киргизген.

Колдонулган адабияттарОңдоо