Гомеомер (гр. gomos – бирдей, окшош, meros – бөлүк) - эңгилчектердин анатомиялык түзүлүшүндөгү козу карындар менен балырлардын бирдей аралашып жайгашуусу.

Колдонулган адабияттарОңдоо