Гормогониялык көбөйүү

Гормогониялык көбөйүү (гр. gormos - жип, чынжыр, gonos - төрөлүү, пайда болуу) – жип түрүндөгү көкжашыл балырлардагы көбөйүү жолу. Бул учурда жиптин (трихоманын) деңгээлиндеги клеткалар бир нече бөлүктөргө топтошуп, алар былжырдын жардамы менен сыртка чыгуу менен жетилген жаңы жиптерди пайда кылышат. Гормоногийлердин араларында гетероцис деп аталган ири клеткалар жайланышкан.

Колдонулган адабияттарОңдоо