Гравитон – гравитациялык талаа-нын кванты.

Теориялык пикирлерге караганда ал тынч турганда массага ээ, заряды нөлгө, ал эми спини экиге барабар. Азырынча тажрыйбада аныктала элек.

Колдонулган адабияттар түзөтүү