Гётит (немец акыны И. В. Гётенин ысмынан) темирдин суулуу кычкылдарынын тобундагы минерал. Химиялык формуласы FеООH. Ромб сингониясында кристаллданат.

Гётит жана Кварц.

Өңү кара күрөң, саргыч жана кызгылт күрөң. Катуулугу Моос шкаласы боюнча 5-5,5. С. салм. 4,3. Гётит темирдин сульфиддери менен бирге гидротерм жана темир кен-таштарынын гиперген, чөкмө кендеринде кездешет. Гётит темир кен-ташы (рудасы).

Колдонулган адабияттар түзөтүү