Декада ѕ жыштык интервалынын бирдиги; эки жыштыктын (f1 жана f2) ортосундагы интервалга барабар, ондук логарифм катышы lg(f2/f1)=1, менен туюнтулуучу чоңдук жана f2/f1=10 менен аныкталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо