Диний ырлар — эл арасындагы диний мазмундагы ырлар, элдик оозеки чыгармачылыктын бир түрү. Диний ырлардын сюжети негизинен диний китептердин булактарынан алынган.

Колдонулган адабияттар түзөтүү