Диплом (гр. diploma – экиге бүктөлгөн документ) – документ: а) жогорку же атайын окуу жайын бүткөндүгү жана тийиштүү адистик берилгендиги, ошондой эле илимий даража берилгендиги; б) кишинин же мекеменин (м.; конкурстун лауреатынын Д-у), болбосо кандайдыр бир укуктун ыйгарылганы тууралуу документ.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү