Доцент (лат. docentis – окутуучу) – ал, адатта, жогорку окуу жайында окутуучулук кылып, илимий жана усулдук иштерди алпарган, илим кандидаты илимий даражасына эгедер адамдарга ыйгарылуучу окумуштуулук наам. Ал жогорку окуу жайынын (илим-изилдөө институтунун) окумуштуулук наамга көрсөтүү боюнча окумуштуулар (илимий-техникалык) кеңешинин чечиминин негизинде, мамлекеттик сынак органы тарабынан ыйгарылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо