Калмак сөзү. Башчы, баатыр, башкаруучу маанисинде.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Сагымбай Орозбак уулу. Манас эпосу. 1 т. 1978.(жеткиликсиз шилтеме)