Жалгыз тешиктүүлөр (лат. Monotremata) - жалгыз тешиктүү сүт эмүүчүлөрдүн (желиндүү айбандардын) бир түркүмү. Буга ехидналар, өрдөк тумшуктуулар, проехидналар кирет, Австралияда жашашат; жумуртка тууп көбөйүшөт, бирок балдарын сүт менен багышат.

Ехидналар (Tachyglossus aculeatus).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү