Жамакчы – азыноолак жамактатып ырдоого шыгы бар, бирок өз алдынча чыгарма жаратууга жөндөмү, таланты жок киши.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

"Кыргыз адабияты энциклопедиялык окуу куралы". Башкы редактор: Ү. Асанов, жооптуу редактор: А. Акматалиев. Бишкек - 2004