Булакка шилтеме жок. Шилтеме коюу керек.

Жахилия — Сабатсыздык, карангылык, түркөйлүк деген мааниде. Ислам дини келгенге чейинки караңгы доордун аты.