Жаңы информациялык технологиялар

Жаңы информациялык технологиялар – информациялык технологиялар, коомдогу информатизациялык каражаттарды таратуудагы акыркы жетишкендиктер, о. эле электрондук эсептөө техникасы, информациялык-телекоммуникациялык система, жасалма интеллекттин ыкмалары.


Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Педагогика (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,