Жерси (Jersey) — Улуу Британийа аралдар‎...

Жерси.