Жин

динде жана мифологияда адамдын жеке каалоосуна, жакшылык иштерге, ынтымакка

Жин — динде жана мифологияда адамдын жеке каалоосуна, жакшылык иштерге, ынтымакка, ырашкерликке жана башка тоскоолдук кылуучу сыйкырдуу жан. Диний ишеним боюнча жиндер ар кыл формага өтүп кубула алчу касиеттерге ээ болушкан. Жин жөнүндөгү алгачкы түшүнүк исламга чейинки арабдардын эски мифологиясында пайда болуп, кийин ислам аркылуу башка элдерге кошо тараган.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү