Жолболду уулу, Садыр Аке

Садыр Аке Жолболду уулу 1821-жылы туулуп 1905-жылы дүйнөдөн кайткан.Өзү саяк уруусунан болгон. Анын балалык чагы башкача айтканда өмүрү азыркы Ысык-Көлдүн [Кичи-Ак-Суу Чон Ак-Суу) деген жеринде өткөн. Анын сөөгү Ысык-Көлдүн Кожояр айылына коюлган. Ошондой эле ал Верный, Пишпек шаарларында 1870-жылы өткөн Россия-Кытай чек ара сүйлөшүүлөрүнө катышкан. Садыр Акенин акылмандыгы, жол тапкычтыгы, адилеттүүлүгү кыргыз журтуна аңыз болгон. Урпактары Ысык-Көл районунда турушат.

АдабиятОңдоо

  • Асанбеков К. Ысык-Көлдүн Жети Акеси. Б., 2007.