Жоорунчу - кырк чоронун бири. Чоролор жөнүндө кеп болгондо “Казактардын Жоорунчу” делип саналып өтөт. Манас үйлөнгөндө ат чаап жар тандоодо Салткүрөң деген аты жыйырманчы келип, Мунусканга баш кошот.

АдабиятОңдоо

  • Манас энциклопедия. Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы.“Мурас” илимий-пропагандалык ишкер долбоору Бишкек,1995.