Жылуу агым – белгилүү кеңдиктеги океандын ошол бөлүгүндө суунун температурасынан жылуураак болгон деңиз агымы.

Гольфстрим.

Адатта, төмөнкү кеңдиктеринен жогору кеңдиктерди карай агат. Жылуу агымдар буулануунун өлчөмү өтө жогору болгон океан бөлүгүнөн келгиндиктен суусунун туздуулугу жогору болот (мис., Гольфстрим, Куросио). Арктика, Антарктика тараптан келген муздак жээк агымдарына жылуу деңиз агымдары. беттешкенде, ылдамдыгы күчөйт.

Колдонулган адабияттар түзөтүү