Жүз - 1) сан эсеби; 2) адамдын бети, өңү.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү