Идентификация - (лат. identificare окшоштуруу) 1) бир объектини башкасы менен алмаштырбоо үчүн товардын накта объектисинин ага берилген документтерге, анын аталышына дал келишин аныктоо; 2) банк кардарын, актив ээсин жеке номери, кол тамгасы, коду, машина менен окуу белгилери, жашырын же өздүк маалыматы, социалдык камсыздандыруу же салыктын каттоо номери ж. б. аркылуу аныктоо.

Колдонулган адабияттарОңдоо