Идеограмма - (б.-грек. εἶδος - түшүнүк, γράμμα – белги, тамга,) жазуу белгиси, бүтүн сөз. Идеограмма деген термин менен кошо логограмма деген термин дагы колдонулат.

Идеограмма.

Белгилүү бир тилдин фонемалык составын чагылдырбастан, бүтүндөй бир түшүнүк, идеяны билдирүү үчүн колдонулган сүрөт же иероглифтик шарттуу белгилер жана алардын системасы.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4