Изобата.

Изобата (изо... жана гр. bathos тереңдик) — географиялык карталарда суунун тереңдигин билгизүү үчүн бирдей чоңдуктарды туташтыруучу сызык.

Колдонулган адабияттарОңдоо