Изомерлер - курамы жана молекулярдык салмагы бирдей, бирок физикалык жана химиялык касиеттери боюнча бири биринен айырмаланган бирикмелер.

Колдонулган адабияттар түзөтүү