Илимий мектеп – тигил же бул илимдеги белгилүү бир багытта изилдөөнүн комплекси. Белгилүү бир доктринанын иштелип чыгышы. Милеттик мектеп, эпикурчулар мектеби жана башкалар.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү