Илимий терминилимий түшүнүктүн так атын билдирүүчү сөз же сөз айкашы. Илимий терминдин негизги касиети, анын туруктуу бир маанилүүлүгү. Бул же тигил термин бир нече мааниге ээ болгон учурлар көп кездешет. Ошондуктан анын илимий же күндөлүк турмуштагы маанилерин айырмалай билүү өтө маанилүү. Мисалы: «жумуш» термини физика илиминде өзүнчө мааниге ээ болсо, турмушта өзүнчө мааниге ээ.

Дагы караОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Педагогика (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,