Илим доктору (лат. doctor – мугалим, окутуучу) – тийешелүү илим тармагы боюнча илим кандидаты илимий даражасы бар жана доктордук диссертациясын жактаган адамдарга ыйгарыла турган илимий даража.

Колдонулган адабияттар түзөтүү