Имерилиш - дарыянын чоң дого сымал имерилген жери жана ошол имерилиштеги аймак (мисалы, Волгадагы Самара имерилиши); дарыя айланып агып өткөн тумшук же жарым арал. Деңиз имерилиши - деңиз жээгинин ичин карай кайрылган жери.

Glen Canyon Dam MC.jpg