Индивидуализм дүйнөгө болгон көз караштын түрү, анын принциби боюнча айрым инсандын (жеке адамдын) кызыкчылыгы коомдун кызыкчылыгынан жогору (коомго карама-каршы) коюлат, өзүмчүлдүккө (эгоизмге) негизделген идеология.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү