Интернет провайдер

Интернет провайдер, интернет уюштургучу белгилүү өлчөмдөгү акыга интернет менен убактылуу байланышты камсыз кылуу укугун берүүчү мекеме. Интернет провайдер тармактын керек жерин башкарууга жана тизмесин пайдаланууга жардам берет. Айрым уюштургучтарга керек орундарды издөө жана ал орундар өзгөргөндүгүн билдирип туруу кызматтары жүктөлөт. КРде Элкат (www.elcat.kg), Азия Инфо (www.asiainfo.kg) жана башкалар мекемелер интернет кызматын көрсөтөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо