Ит мутинусу.

Ит мутинусу (лат. Mutinus caninus, Huds. ex Рers. Fr.) - Жаш мөмөлүк денеси жумуру же жумурткадай, кээде узунча, ак, диаметри 2-3 см. Перидийи бышканда учунан 2-3 канатчага ажырайт жана мөмөлүк денесинин тегинде сакталат. Рецептакулу цилиндрдей, көңдөй, эриндүү, кызгылт-сары же мала-кызгылтым-саргыч, бийиктиги 5,5-12 см, калыңдыгы 0,4-1 см, учу учтугуй жана башчасына өтүп кетет. Башчасы ичке, рецептакуласынын тегинен калың эмес, саргыч-жашыл, былжырлуу, кескин жагымсыз жыттуу глеба менен жабылган. Споралары түссүз, жазы эллипстей, 3,5 - 5,5 х 1,5 - 2,5 мкм.

Биологиялык өзгөчөлүктөрүОңдоо

Изилденген эмес. Сентябрь айында учурайт.

Жалпы жана өлкөдө таралышыОңдоо

Россия, Батыш Европа, Түндүк Америка, Кыргызстан: Ыссыккөл ойдуңу, Чоңөрүктү айылы.

Өсүү шарттарыОңдоо

Ийне жалбырактуу токойлор, бадалдар арасы, ачык жерлердеги чөптөр, эс алуу бактары. Гумуска жана органикалык калдыктарга бай топурактарда, кээде аябай чириген жыгачтарда, дайыма нымдуу жерлерде өсөт.

СаныОңдоо

Өтө сейрек кездешет. 3-6 экземплярлуу топтон турат.

Чектөөчү факторлорОңдоо

Токойлордун кыскарышы, анын себебинен түрдүн табыгый өсүү шарттарынын азайышы.

ӨстүрүүОңдоо

Россиянын илимдер академиясынын Комаров атындагы Ботаникалык институтунун коллекциясында сакталат.

Уюштурулган коргоо аракеттериОңдоо

СССРдин Кызыл китебине (1984), Россия Федерациясынын Кызыл китебине (1988) киргизилген. Атайын коргоо аракеттери иштелип чыккан эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттерОңдоо

Жаңы өскөн аймактарды, ареалын аныктоо.

СтатусуОңдоо

EN. Декоративдүү түр. Элдик дарыгерчиликте колдонулат.

ГалереяОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо