Ичилчү суу – сапаты чарбачылыкка жарамдуулугу жана турмуш-тиричиликке колдонулушу жагынан санитардык эрежелер менен ченемдер аркылуу белгиленген тийешелүү стандарттар менен гигиеналык талаптарга жооп берген суу.

Колдонулган адабияттар түзөтүү