Иш таштоо – ишкана ээлерине, администрацияга же өкмөткө экономикалык, саясий талаптарды коюу менен жумушчулар жана кызматчылардын коллективдүү түрдө ишти токтотуп коюшу. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган тартипте өткөрүлгөндө гана иш таштоо мыйзамдуу деп табылат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү