Кр премьер-министри – КР Өкмөтүнүн башчысы, анын ишмердиги үчүн жеке жооп берет, анын иштерин уюштурат жана анын ишмердигинин негизги багыттарын аныктайт. П.-м-ди КР ЖКнын макулдугу менен КР Президенти дайындайт. КР Президенти КР ЖКнын депутаттарынын катышуусунда анын антын алат. П.-м. КР ЖКга КР Өкмөтүнүн иштери жөнүндө жыл сайын отчет берет. П.-м. кызматынан кетүү жөнүндө өтүнүч берүүгө укуктуу, ал КР Президенти тарабынан кабыл алынат же четке кагылат. П.-м-дин кызматынан кетүүсүн кабыл алуу КР Өкмөттүнүн баардык мүчөлөрүнүн кызматтан кетүүлөрүнө алып келет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү