Кайрак — металлдардан жасалган эмгек жана башка күндөлүк керектелүүчү куралдарын курчутуу үчүн табигый кумдук таш же кумдап атайы жумуру, жалпак абалда өндүрүштүк негизде уютулган курчуткуч. Чалгы курчутуу үчүн атайын жасалган жыгач кайрактар да колдонулат.

Кайрак

Дагы караңызОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо