Бул калып баарлашууларды жылдар боюнча архивке сактоо үчүн колдонулат.

Колдонуу мисалы

{{Архив-Т}}


Архив
Баарлашуу архиви:
{{Архив-Т|2010}}


Архив
Баарлашуу архиви:
{{Архив-Т|2015|2016|2017}}


Дагы караңыз