Калып:Бөлүмдү көчүрүү

Бул калып бөлүм мазмунун башка макалага көчүрүү талап болгон учурларда орнотулат. Бөлүм өтө чоң же бөлүм боюнча башка макала бар болгон учурларда максатка ылайык болот.

Дагы караңызОңдоо

  • {{Бул жакка бөлүмдү көчүрүү}} — бөлүм көчүрүлө турган макалада колдонулуучу калып.
  • {{Көчүрүү}} — мазмун көчүрүлүп алына турган макалада колдонулуучу калып.
  • {{Бөлүмдү көчүрүү}} — толугу менен макаланы эмес, өзүнчө бир бөлүмдү гана көчүрүү талап болгондо колдонулуучу түрдөш калып.