Бул калып бириктирүүгө сунушталып жаткан барактарга орнотууга арналган (Уикипедия:Бириктирүүгө#Нускама караңыз). Дата автоматтык түрдө коюлат.
Бардык бириктирүүгө сунушталган барактардын башына коюлат.
Ар бир бириктирүүгө сунушталган баракта, учурдагыдан башка калган бардыгын атап чыгуу керек.
Калыпты төмөндөгүдөй колдонуңуз:

{{subst:куюштуруу|башка макаланын аты}}
{{subst:куюштуруу|башка макаланын аты|дагы бир башка макаланын аты}}

Төрт макала аталышына чейин көрсөтсө болот.

Дагы караңыз